3D-skrivere det neste digitale verktøyet i barnehagen?

Industrien har de siste årene fått øynene opp for hvilke muligheter utskrift i 3D gir. Er dette en type teknologi som vil være forbeholdt teknologibransjen, eller vil det være like naturlig å ha den i barnehagen?

Foto: 3dprinterplans.info

3D-skrivere er ikke helt ulike vanlige tradisjonelle skriver. Den avgjørende forskjellen er at 3D-skriveren i stedet for å sette farge med blekk eller toner på et ark, oftest bruker et plastikkmateriale som smeltes og stivner raskt. Materialet legges lag på lag oppå hverandre, og i stedet for å bli skrift eller bilder på et ark, reiser det seg etter hvert et objekt med både lengde, bredde og høyde.

I industrien ser de på dette som en endring som vil gi store ringvirkninger. Mange maskindeler blir ikke masseprodusert, slik vanlige skruer og muttere blir. De kan være helt unike, og produksjonen kan være svært dyr. I stedet for å bestille en maskindel fra den andre siden av jorden kan delen nå skrives ut i nærheten av der den skal brukes.

Med tanke på produkter tiltenkt barn er det ikke vanskelig å finne bruksområder for en slik teknologi! Det åpenbare er selvsagt at barna i selv kan skrive ut lekene sine. La oss si at det ikke er flere byggeklosser igjen av rett form eller farge – vi går til skriveren og skriver ut en til! Lego ser riktignok ikke dette som noen aktuell problemstilling fordi de mener kvaliteten er for dårlig. Likevel –  hvis man kan skrive ut flydeler er det kanskje en mulighet for at kvaliteten er høy nok for Legoklosser også

3D-skriver. Foto: Creative Tools

Leketøysprodusenten Hasbro har tatt steget videre og lanserer nå muligheten for å skrive ut superheltfigurer med barnets ansikt. Ikke for hjemmebruk foreløpig fordi man må møte opp på messer og liknende for å bli scannet og printet, men det viser at de prøver ut mulighetene i markedet.

I barnehagen kan nok det å skrive ut legoklosser og leker være gøy i starten, men hva så? Kan dette brukes skapende, utforskende og kreativt? Svaret er et rungende ja! Akkurat som i industrien vil det være mulig for barn å være med i hele prosessen. Fra å lage en historie og et fantasiunivers, til å tegne disse på ark og deretter modellere dem som figurer i tre dimensjoner på en datamaskin, og til slutt skrive dem ut og ta dem i bruk. Det er heller ingenting

3D-skrevet dinosaurhode. Foto: Creative Tools

i veien for å scanne noe man allerede har og bruke det. For eksempel et insekt, en blomst eller sin egen hånd. Forminske, forstørre eller modifisere det på annen måte og så skrive det ut. Hva den utskrevne figuren eller delen så brukes til videre er det bare fantasien som setter grenser for – og barns fantasi er som kjent av de bedre!

Hvilke muligheter ser du? Blir det vanlig med 3D-skrivere i norske barnehager, og hva må i så fall til for at det skal skje?

Paal Christian Bjønnes

About Paal Christian Bjønnes

Styrer i Betel barnehage i Klæbu. Master i førskolepedagogikk fra DMMH/NTNU.

One comment on “3D-skrivere det neste digitale verktøyet i barnehagen?

  1. Hei. Skal bruke 3d printer i matematikkundervisningen på ungdomsskolen. Har stor tro på dette verktøyet.

Gi din kommentar