Barn og kjønnsroller

sangbokforjentersangbokforgutterI Sverige har de nå innført “hen” som en kjønnsnøytral betegnelse som kan erstatte hun og han. Jeg vet ikke så mye om hvordan ordet brukes i dagligtalen i vårt naboland, men det skal ta vekk fokus fra barnas kjønn.
Om det er et godt tiltak som Norge bør ta etter er jeg usikker på, men at barn pepres med signaler og forventninger knyttet til sitt kjønn som gutt eller jente er det ingen tvil om. Se bare på sangbøkene utgitt i 2013(!) som henvender seg til hvert sitt kjønn:


Sangbok for gutter
[…] inneholder sanger som: Hjulene på bussen, Ti små indianere, Historien om de tre små fisk, Lille Petter edderkopp, Pål sine høner, […] og mange flere.
Sangbok for jenter
[…] inneholder sanger som: Sov Dukkelise, Tuppen og Lillemor, Historien om de tre små fisk, Danse i en ring, Lisa gikk til skolen, […] og mange flere.

rim for jenter rim for gutter

Sangene er ikke noe enestående eksempel. Folkeeventyrene som er en del av den norske kulturarven og som formidles i barnehage og skole er fulle av mannlige helter og kvinner som må reddes. De aller fleste matbokser, drikkeflasker og tursekker har farger eller motiver som klart forbindes med kjønn. Klærnes farger og utforming er vanskelig å ta feil av hvis man lurer på om de tilhører en gutt eller ei jente, og til og med barnas ski har de siste årene forlatt den kjønnsnøytrale utformingen. Dette etter at skifabrikkene også fant ut at gutter ikke arver rosa ski fra storesøster og dermed dobler de salget.  Og det var noen av de fysiske tingene. Foreldre og besteforeldre tar selvsagt med seg sine meninger og holdninger inn i barnehagen både direkte og indirekte – og de er jo like forskjellige som folk flest. Enkelte er opptatt av at alle barn skal gis de samme mulighetene uavhengig av kjønn, mens andre er opptatt av at “Jenter må få være jenter og gutter må få være gutter, for det er jo en forskjell!” – hva nå de legger i det. Mange barn har med seg dette hjemmefra og har klare meninger om jenters og gutters plass, oppgaver, guttefarger og jenteleker.

eventyr for jenter eventyr for gutter

I dette landskapet står barnehagens ansatte med rammeplanens oppdrag i hånden:

Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn. Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling mellom kjønn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i felleskap i alle aktiviteter i barnehagen. Personalet må reflektere over sine egne holdninger til og samfunnets forventninger til gutter og jenter. [Rammeplanen (2011) s.12]

Er vi i nærheten av å gjennomføre dette oppdraget, og er vi i det hele tatt i stand til å hamle opp med kreftene som trekker i motsatt retning på “utsiden”?

kokebok for gutterkokebok for jenter

Paal Christian Bjønnes

About Paal Christian Bjønnes

Styrer i Betel barnehage i Klæbu. Master i førskolepedagogikk fra DMMH/NTNU.

One comment on “Barn og kjønnsroller

Gi din kommentar