Fikk du det med deg?

kommunikasjonVi som jobber i barnehage vet at dagene er fulle av inntrykk og innspill. Det foregår et stort spekter av hendelser i løpet av et kort tidsrom i barnehagen, og mange av disse innebærer kontakt mellom barn og voksen. Vi voksne klarer alltids å få kontakt med barna – men hva med barnas henvendelser til oss? Får vi det med oss?

Bae (2009) skriver at gjennomsnittstiden for en interaksjon mellom et barn og en voksen kun er 20 sekunder, og at barnehagelæreren stadig er nødt til å flytte fokus mellom samtale, praktisk samarbeid, grensesetting og lekende-humoristisk samspill som hun kaller det. Et slikt tempo og hyppige skifter krever sitt av både voksne og barn! Ikke bare er 20 sekunder kort tid, men før kommunikasjonen kan starte må barnet også få oppmerksomheten til den voksne.
Som oss voksne er også barna veldig forskjellige i sin fremferd. Noen er tydelige, sterke og klare – mens andre «venter på grønt lys» og forsikrer seg enda en gang om at det er klar bane før de tar kontakt. Kanskje bare med et forsiktig forsøk på øyekontakt. Språkferdighetene er også veldig varierte i ei gruppe barnehagebarn. Alder og utvikling spiller en rolle, og annet morsmål eller utviklingshemning hos barnet vil også ha innvirkning på kommunikasjonen (Bae, 2009).

Etter Barnehageloven har barnehagebarn krav på å få medvirke i sin hverdag, og for at medvirkning skal bli mulig må det foregå en kommunikasjon på et eller annet plan. Da må vi som jobber i barnehage ha kompetanse og kapasitet til å ta inn, tolke og gi respons i denne jungelen av kommunikasjonsstyrker og -former. Vi må «høre» både de uten ord og de som roper høyest. Det er en viktig oppgave!

KIlde:
Bae, B. (2009). Rom for medvirkning? : om kvaliteter i samspillet mellom førskolelærer og barn.
Illustrasjon: Alexandru Panoiu

Paal Christian Bjønnes

About Paal Christian Bjønnes

Styrer i Betel barnehage i Klæbu. Master i førskolepedagogikk fra DMMH/NTNU.

Gi din kommentar