Problematisk å innarbeidede planleggingsdager i barnehagen?

PuslespillI mange barnehager er det en vanlig praksis å arbeide inn planleggingsdager. Det vil si at de ansatte forlenger to vanlige arbeidsdager til å vare utover kvelden, og til gjengjeld får man fridag på selve planleggingsdagen.

Er det problematisk? Helt isolert for den enkelte barnehage er nok svaret nei. Spørsmålet er hvilken signaleffekt dette sender, og hvilken troverdighet barnehagen som organisasjon har når man uttrykker behov for planleggingsdager. For en tid tilbake ble det stilt spørsmål rundt dette i et leserbrev, noe Eivor Evenrud ga et godt svar på.

Leserbrevforfatteren Øyvind Brodtkorb Nustad og andre som påpeker at mange foreldre må organisere mye, og at kostnaden samfunnet er høy i forbindelse med planleggingsdager har jo et poeng. Det er mange som er nødt til å ta seg fri, ha med barnet på jobben, ty til besteforeldre, og så videre. Tidspunktet for disse dagene kommer i lang tid i forveien, så det bør ikke komme som noen overraskelse – men mange må organisere og tilpasse mye.

Når samfunnet/foreldrene oppdager at barnehagene bruker planleggingsdagene som vanlige fridager er det klart det stilles spørsmålstegn ved om det virkelig er nødvendig at barnehagen stenger fem dager i året pga planlegging.

Svaret har barnehagene egentlig gitt selv ved å etablere en praksis med å innarbeide. Nei, behovet er ikke der. Barnehagen klarer å organisere planleggingen utenfor vanlig åpningstid. Barnehagene skyter seg selv i foten og signaliserer at behovet for å stenge ikke er tilstede.

(… en annen ting er at hvis denne innarbeidingen skulle vært gjort etter lov og avtaleverk så hadde den sannsynligvis ikke vært lovlig. Dette er planlagt overtid, arbeidsdagen for lang og det utbetales ikke overtids eller kveldstillegg… se f.eks. § 10-4 første ledd og § 10-5 første ledd i arbeidsmiljøloven.)

Selv er jeg ikke i tvil om at det er behov for hele planleggingsdager (gjerne flere på rad) av god kvalitet. Tid der personalgruppen er samlet til felles jobbing uten barn er mangelvare. Tiden brukes til pedagogisk for- og etterarbeid, kompetanseutvikling, planlegging rundet enkeltbarn og mye mye mer. Jeg mener praksisen med å innarbeide undergraver vår troverdighet.

Paal Christian Bjønnes

About Paal Christian Bjønnes

Styrer i Betel barnehage i Klæbu. Master i førskolepedagogikk fra DMMH/NTNU.

8 comments on “Problematisk å innarbeidede planleggingsdager i barnehagen?

  1. Vil tru det er problematisk for foreldra? Det er uærleg å kalle det planleggingsdag når det faktisk er avspassering. Skulle tru dette kan skape litt irritasjon i foreldregruppa? Ein anna ting er om kvaliteten på planlegginga blir god når dette skal gjerast etter ein lang arbeidsdag. Dette blir så klart gjort hos fleire yrkesgrupper, inkludert av meg (er lærar), men det er ikkje det ideelle for min del. Mange forhold å tenke på her; barna, ansatte og foreldra.

  2. Ja Camilla, jeg mener det er uærlig. Barnehagene forteller om behov for planleggingsdager, stenger barnehagen, og tar fri fordi man har ordnet dette på kveldstid. Hvordan skal vi da kunne forsvare å ha hele planleggingsdager?

  3. Håper ikkje dette er ein praksis som breier seg. Det vil skape mistanke, skal dokke faktisk “planlegge”? Om det er behov/ønske om avspassering eller større flesibilitet på arbeidsplassen må det gjerast på andre måtar.

  4. Jeg syns det virker useriøst å stenge barnehagen for at personalet skal ha fri. Det sender signaler om at vi ikke har behov for planleggingsdager, og det mener jeg at vi har! I min barnehage har vi både kveldsmøter og kurs på kveldstid med overtidsbetaling og avspasering time mot time. Vi avspaserer i hovedsak når mange barn uansett har fri. Disse kveldsmøtene kan uansett ikke erstatte planleggingsdager der vi kan konsentrere oss hele dagen uten å være sliten etter en full arbeidsdag. Det blir mye mer konstruktivt arbeid og bedre refleksjoner på dagtid!

Gi din kommentar