Skiskyting i barnehagen

Barn på skiI disse OL-tider kan det være fint med noen aktiviteter som tar med seg litt OL-stemning inn i barnehagen, og graden av konkurranse og vanskelighetsgrad kan man vurdere ut fra barnegruppa. Når store deler av nasjonen er opptatt av og snakker om et tema vet vi at barna fanger det opp – men det er ikke dermed sagt at de forstår hva det dreier seg om. En konkret OL-øvelse i barnehagen kan hjelpe dem på vei.
Skiskyting er en morsom og spennende idrett som kan overføres til barnehagen med litt modifikasjon. Fjern geværet og erstatt patronene med snøballer! Det man trenger er en opptråkket skiløype og noen blinker. Blinkene kan være plakater på treplater eller bare noen trestammer. Det viktigste er at man har noe å treffe som ikke er for langt unna.

Når barna går løypa stopper de ved blinkene og kaster et antall snøballer mot disse. Om man velger at barna skal gå ektrarunder (strafferunder er kanskje et dårlig ordvalg?) hvis de bommer eller om de kaster til de treffer – eller bare kaster noen uten at det teller – tilpasser man som man vil. Dette er regler man med fordel kan avklare sammen med barna i forkant. Se gjerne på bilder eller videoklipp sammen først. Poenget er å hente elementer fra idretten og gjøre den konkret og morsom i barnehagen.

Illustrasjonsfoto: Anneli Salo

Paal Christian Bjønnes

About Paal Christian Bjønnes

Styrer i Betel barnehage i Klæbu. Master i førskolepedagogikk fra DMMH/NTNU.

Gi din kommentar