Utdanning uviktig i barnehagen?

«Å ha formell utdannelse på plass er ikke det viktigste hvis du skal ha deg barnehagejobb.» uttaler en barnehageleder i Jevnaker til Ringerikes blad. Avisa omtaler et prosjekt der ufaglærte skal få økt basiskompetansen sin i samarbeid med senter for yrkeskvalifisering.

At de ufaglærte i barnehagen får økt sin kompetanse er veldig positivt, men at en barnehageleder uttaler at formell kompetanse ikke er viktig for å få jobbe i barnehage er veldig trist. Det underbygger det som nok dessverre er den generelle oppfattelsen ellers i samfunnet. Barnehagene er selv med på å underbygge og signalisere dette ved å la seg bruke som en arena der de som trenger arbeidstrening, de som tar et friår fra skole eller de som trenger penger før de skal reise jorda rundt kan ta seg jobb en stund. Det er kanskje ikke så rart at dette skjer i en institusjon som fra før har over 1/3 av de ansatte helt uten utdanning rettet mot barn, og hvor kravene til utdannelse er lav.

Det er tverrpolitisk enighet om at man må heve kvaliteten i barnehagen, men det er nok veldig ulikt hva den enkelte legger i dette.

Jeg mener at barnehagelærerutdanning eller barne- og ungdomsfagutdanning bør være minstekravet for å få jobbe i barnehage. Ufaglærte som idag er ansatt i barnehagene bør få tilbud om å formalisere kompetansen sin. Helt unntaksvis kan man gi mulighet for arbeid til mennesker med liten eller annen kompetanse samtidig som de gis veiledning og utdanning på vei til barnefaglig kompetanse.

«Det finnes veldig mange dyktige ufaglærte assistenter!» hører jeg mange si. Jeg er ikke uenig, men hadde de blitt mindre dyktige med fagutdanning?

Paal Christian Bjønnes

About Paal Christian Bjønnes

Styrer i Betel barnehage i Klæbu. Master i førskolepedagogikk fra DMMH/NTNU.

2 comments on “Utdanning uviktig i barnehagen?

  1. Dårligere med utdanning/kursing – nei ikke nødvendigvis. Mindre villig til å fortsette i jobben – ja, antagelig en god del. En av mine beste venninner, som jeg ble kjent med gjennom at hun arbeidet i barnehagen til mitt barn, var fryktelig skolelei og hadde helt fobi mot alt som hadde med utdanning å gjøre, men er en fantastisk barnehageansatt som lærer barna mye nyttig om natur, matlaging, forming og andre ting. Hun hadde garantert sluttet om kursing ble obligatorisk og det ville vært et stort tap for barnehagen og alle barna som et så glad i henne.

Gi din kommentar