Utsetter ny rammeplan for barnehagen

RammeplanenNy rammeplan for barnehagen skulle settes ut i livet 1.januar 2015, men i en pressemelding i dag forteller kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen at de velger å utsette høringen for ny rammeplan.

Det var under den rød/grønne regjeringa at det ble satt ned en gruppe for å lage et utkast til ny rammeplan for barnehagen. Frem til nå har arbeidsgruppa lagt frem to utkast og det tredje og endelige utkastet fra gruppa er fra før varslet publisert på nett innen 21.februar.

– Når vi skal revidere rammeplanen, er eg oppteken av at vi må sjå heile rammeplanen i samanheng. Del tre i rammeplanen har ikkje vore ein del av revisjonsprosessen fram til no. Eg ser det som mest fornuftig å sjå heile rammeplanen under eitt, seier kunnskapsministeren.

Dette betyr at ny rammeplan tidligst kan tre i kraft i 2016. Utkastene og mer om prosessen finnes på udir.no

Paal Christian Bjønnes

About Paal Christian Bjønnes

Styrer i Betel barnehage i Klæbu. Master i førskolepedagogikk fra DMMH/NTNU.

Gi din kommentar