Ekspertgruppen er klar

Ekspertgruppen får i mandat å beskrive, tydeliggjøre og analysere hvordan barnehagelærerrollen utøves, både i det pedagogiske arbeidet med barna og i ledelse og veiledning av de andre ansatte i barnehagen. Gruppen skal også gi råd om hvordan profesjonen og utdanning … Continue reading

Dette mener de om ny rammeplan

Da den sittende regjeringen tok over i 2013 var ny rammeplan nesten ferdig. I prosessen hadde tre forslag vært lagt frem og diskutert i offentligheten. Arbeidet ble imidlertid stoppet, og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) iverksatte etter hvert et nytt arbeid med ny … Continue reading